criatura__by_cristina_otero_d3imedp_1200.jpg, nov. 2021